blogi Małgorzata Gach

Zapraszamy na przegląd lutowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

NOWY ŁAD wprowadził istotne zmiany szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorców prowadzących dotychczas jednoosobowe działalności gospodarcze lub działających w ramach klasycznych spółek osobowych (spółka cywilna czy jawna). Niepewności jest wiele, a możliwości dość ograniczone. Warto na spokojnie przyjrzeć się każdemu z dostępnych rozwiązań i zdecydować, które z nich będzie najlepsze dla nas – przedsiębiorców. Możliwe, że dla niektórych „światełkiem w tunelu” będzie spółka komandytowa lub komandytowo akcyjna.

NOWY ŁAD to nie tylko nowe zasady zapłaty składki zdrowotnej nieodliczalnej i liczonej w zdecydowanej większości przypadków od dochodu, ale także pewne nowe ulgi. W tym ulga nazywana potocznie „ulgą na pałacyk”, a tak poważniej „ulga na zabytek”.


Artykuły z bloga “Podatki w sieci

Dnia 12 stycznia 2022 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przypomniała o obowiązku zgłoszenia o wpis do rejestru dostawców VSP i VOD. Zgodnie ze stanowiskiem KRRiT obowiązek ten ma dotyczyć także Youtuberów i innych twórców internetowych.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dokumentować sprzedaż towarów i usług fakturami tradycyjnymi (papierowymi), elektronicznymi oraz e- fakturami ustrukturyzowanymi.

Okres pandemii doprowadził w wielu przypadkach do istotnych przetasowań w spółkach prowadzonych przez podatników. W wielu przypadkach skończyć to się musiało niestety wdrożeniem i przeprowadzeniem formalnych procedur likwidacyjnych. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby w takiej sytuacji doprowadzenie do ściągnięcia wszystkich należności i spłacenie wszystkich zobowiązań. Czasami nie jest to jednak możliwe.

Jaki jest NOWY czy też POLSKI ŁAD każdy widzi. Wydaje się, że na chwilę obecną nie ma szans na to, żeby obowiązywanie ww. regulacji zostało odroczone w czasie, a przepisy dopracowane. NOWY ŁAD ma przy tym znaczenie zarówno dla osób zatrudnionych na umowie o pracę, czy zleceniu, informatyków, nauczycieli akademickich i innych profesji ale w podstawowym zakresie uderzy w przedsiębiorców.

Zmiany do ustaw wprowadzone w ramach tzw. Nowego Ładu od jakiegoś czasu wywołują niemały zamęt. Prawnicy, doradcy podatkowi i księgowi prześcigają się w interpretacjach poszczególnych paragrafów, nie zawsze wiedząc czy ich analizy są poprawne. Przykładem tego była kwestia obowiązku posiadania terminali płatniczych związana z wprowadzoną do ustaw PIT i CIT nowelizacją dot. płatności bezgotówkowych. Ten problem został już jednak rozwiązany.

Dnia 7 stycznia 2022 r Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie dotyczące przesunięcia terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowy akt prawny wprowadził zamęt wśród księgowych i pracowników biur rachunkowych. Część wypłat została już bowiem wypłacona i teraz trzeba dokonywać korekt. Nie wiesz na czym polega rozporządzenie? Zobacz, na czym ono polega.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832). Projekt ten wydłuża terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych CIT za 2021 r.

Ze względu na fakt, że dzień 20 lutego 2022 r przypadał w niedzielę, jeszcze tylko dziś możliwe jest dokonanie wyboru formy opodatkowania przedsiębiorców na rok 2022.

Dnia 9 lutego 2022 roku Sejm uchwalił nowelizacje Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzone za jej pośrednictwem zmiany są odpowiedzią na postulaty wniesione przez przedsiębiorców, księgowych oraz biura rachunkowe. Poznaj nowe zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl