przegląd blogowy

Zapraszamy na przegląd majowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Każdy podmiot, zarówno prowadzący działalność gospodarczą i działający jako osoba fizyczna jest świadomy, że zaciągnięte długi należy spłacać. Niekiedy jednak dłużnicy nie regulują zobowiązań tak długi aż te się przedawnią. Jakie ma to skutku podatkowe, a w szczególności czy przedawnienie długu prowadzi do powstania po stronie dłużnika przychodu do opodatkowania.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Umowa dożywocia jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w artykułach 908 – 916 kodeksu cywilnego. Ze względu na charakter, zalicza się ona do umów o funkcji alimentacyjnej, co oznacza, że jej głównym celem jest zapewnienie uprawionemu środków utrzymania.

Pojęcie know-how pochodzi z języka angielskiego i oznacza „wiedzieć jak”. W wolnym tłumaczeniu oznaczałoby „w jaki sposób można coś zrobić” i odnosi się do prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem. W polskim systemie prawnym nie ma ustawowej definicji terminu know – how. Z pomocą przychodzi utrwalone orzecznictwo sądowe oraz kierunek interpretacyjny organu skarbowego.

W kolejnym artykule przybliżającym know- how firmy przedstawiamy jego ochronę prawną.

W artykule zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące możliwości wniesienia know- how jako wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego. Wykorzystano pogląd w literaturze, orzecznictwie oraz stanowisko organu interpretacyjnego.

Artykuł zawiera wyjaśnienia organu skarbowego w zakresie zakupu baz danych klientów.

Tajemnice przedsiębiorstwa należą do składników przedsiębiorstwa, które zostały wymienione w art. 55(1) pkt 8 Kodeksu cywilnego. Stanowią one niematerialny składnik przedsiębiorstwa. Poznajmy pogląd w orzecznictwie oraz w piśmiennictwie.

W dniu 30 marca 2023 r. Minister Finansów wydał Interpretację ogólną w której wyjaśnił konsekwencje podatkowe zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl