przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd październikowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Przekształcenie przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną jest jedną z formuł zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, utworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Poniższy artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z kapitałem zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorcy, którym w tym roku (2023) skończył się tzw. mały ZUS Plus, mogą go przedłużyć o okres kolejnych 12 miesięcy, a przez to możliwe będzie płacenie niższych składek przez łączny okres 4 lat, a nie tak jak to było dotychczas 3 lat. Przedłużenie okresu preferencyjnych składek obowiązuje na mocy Ustawy o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r., od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Sprzedajesz albo wynajmujesz dom lub mieszkanie. Pamiętaj o przedłożeniu świadectwa charakterystyki energetycznej (świadectwo energetyczne).

W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu restrukturyzacji w przyśpieszonym postępowaniu układowym. Wykorzystany został pogląd w piśmiennictwie.

Nabycie nieruchomości do wspólności majątkowej ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej do majątku odrębnego a zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

Pomimo wszechobecnej cyfryzacji, posiadanie kasy fiskalnej nie jest obowiązkiem u wszystkich przedsiębiorców. Przepisy prawne przewidują kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej.

Październik standardowo jest miesiącem, w którym wiele mówi się na temat mediacji. A to związku z przypadającym w każdy trzeci czwartek października każdego kolejnego roku Międzynarodowym Dniem Mediacji. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadał na dzień 19 października. Wydaje się jednak, że wciąż wielu ludzie nie wie na czym polega mediacja i jakie są korzyści z poddania się mediacji.

Publikowany artykuł zawiera najważniejsze informacje o strukturze majątkowej prostej spółki akcyjnej.

Publikowany artykuł zawiera wybór interpretacji indywidualnych dotyczących skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości spadkowej.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl