przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd sierpniowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Pojęcie ukrytych zysków jest znakomicie znane podatnikom estońskiego CIT. Szczególnie z tej przyczyny, że nie wiadomo jak go interpretować. Pojawia się ono jednak także w przepisach dotyczących fundacji rodzinnej.


Artykuły z bloga “Podatki w sieci

Urzędy skarbowe nie zgadzają się na rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez blogerów, związanych z podróżami, zakupem kosmetyków, wyjściem do restauracji czy zakupem ubrań. Według organu skarbowego takie wydatki nie mają związku z biznesem, dlatego nie można rozliczać ich w kosztach. Innego zdania są Sądy, które  niejednokrotnie stają po stronie podatników.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Artykuł odpowiada na pytania: (1) „Czy podatnik może kupić więcej niż jedno mieszkanie, żeby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej?” oraz (2) „Czy podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeżeli posiada już kilka innych mieszkań?”.

Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można założyć własną firmę?

W obowiązującym stanie prawnym przy nabyciu mieszkania pochodzącego z rynku wtórnego kupujący jest obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2 % jego wartości rynkowej [1]. W wyniku zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nabycie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego nieruchomości będzie zwolnione z PCC.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szczególne zasady dotyczące zakupu przez ten sam podmiot szóstego i kolejnego mieszkania, co zdaniem rządzących ma ograniczyć zakupy hurtowe lokali windujące ceny.d

W niniejszym artykule zostały omówione wybrane zagadnienia z zakresu najpopularniejszej formy postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. W pierwszej części artykułu przedstawiamy część etapu pozasądowego niniejszego postępowania. Wykorzystałyśmy pogląd w literaturze prawniczej.

W dniu 24 lipca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie C-322/22.

W związku z uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która m.in. wprowadza od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania e-faktur poprzez Krajowy System e-Faktur resort finansów opublikował nowy wzór struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej FA(2).

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą skorzystać dobrowolnie z Krajowego Systemu e- Faktur. Obligatoryjne e- fakturowanie nastąpi dopiero z dniem 1 lipca 2024 r. Poznajmy szczegóły.

Kontynuujemy temat restrukturyzacji firmy 2023. W poprzedniej części artykułu przedstawiłyśmy pierwszą część procedury pozasądowej postępowania o zatwierdzenie układu. Teraz poznajmy dalszą część etapu pozasądowego niniejszego postępowania.

Postępowanie o zatwierdzenie układu składa się z etapu pozasądowego i sądowego. W niniejszym artykule omawiamy sądową część postępowania o zatwierdzenie układu.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl