przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd majowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Po zmianie przepisów dotyczących tzw. estońskiego CIT od 1 stycznia 2022 r. liczba spółek korzystających z tego rozwiązania zwiększyła się wielokrotnie. Część przepisów rodzi jednak nadal wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to także wynagrodzeń wypłacanych wspólnikom na podstawie umów B2B. 


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Komitet Standardów Rachunkowości przygotował rekomendacje dla sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności sporządzanych w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zobacz jakie aspekty porusza rekomendacja. 

W artykule omawiamy interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 13 października 2021 r., która konkretyzująca katalog wydatków podatnika rozliczanych w zakresie ulgi mieszkaniowej. 

Czy kontrola przedsiębiorcy prowadzona przez ZUS może trwać w nieskończoność? Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt I GSK 1316/21. 

W artykule zostało omówione orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodu wspólnika spółki cichej.  Czy wniesienie wkładu przez wspólnika spółki cichej należy rozumieć jako udzielenie pożyczki? Czy przychód wspólnika cichego powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, czy może jako przychód z „innego źródła”? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule. 

W dniu 12 maja br. Sejm RP przyjął ustawę Polski Ład 2.0 – #Niskie podatki. Teraz projektem zajmie się Senat RP. Zgodnie z zapowiedziami kolejne odsłona NOWEGO ŁADU wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. 

Organ skarbowy nie uznawał spłaty kredytu, który został zaciągnięty na zakup sprzedawanej nieruchomości jako wydatku na własne cele mieszkaniowe. 

Niejednokrotnie małżonkowie nawet objęci wspólnością majątkową małżeńską pozostają ze sobą w kontraktach gospodarczych tj. np. mąż świadczy określone usługi na rzecz firmy małżonki i odwrotnie. W takich sytuacjach pojawić się może pytanie czy nie ma przeszkód, aby kwoty z faktur VAT wystawionych przez małżonka mogły być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.   

Zawieranie pożyczek jest obecnie bardzo popularne. Co więcej, mowa tu nie tylko o pożyczkach zawieranych pomiędzy firmami czy udzielanych przez firmy finansowe na rzecz np. osób fizycznych, lecz także o umowach pożyczek zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi – także niespokrewnionymi. Co warto wiedzieć o zawieraniu pożyczek? 

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały wspólnie rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Poznajmy najważniejsze jej założenia. 


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl