Specjalizacje Kancelarii

 

PRAWO PODATKOWE

 

Doradztwo Kancelarii w zakresie podatków obejmuje m.in.:

 1. Wyjaśnianie i interpretowanie zawiłości prawa podatkowego, w tym bieżące monitorowanie obowiązków podatkowych istotnych dla bieżącej działalności przedsiębiorcy oraz przy planowanych transakcjach i zawieranych umowach,

 2. Sprawną współpracę w zakresie spraw podatkowych z księgowością danego biznesu,

 3. Przygotowywanie wniosków o interpretację podatkową,

 4. Reprezentowanie podatników w trakcie postępowań podatkowych oraz w toku postępowań przed sądami administracyjnymi,

 5. Doradztwo w opracowaniu optymalnej formy prowadzenia działalności, oraz bieżąca reakcja na zmiany w regulacjach podatkowych w celu wypracowania najlepszych rozwiązań podatkowych,

 6. Doradztwo w zakresie opodatkowania nierezydentów (ograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania),

 7. Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad oraz konsultacje z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, PCC oraz podatków i opłat lokalnych,

 

PRAWO SPÓŁEK

 

Doradztwo Kancelarii w zakresie prawa spółek obejmuje m. in.:

 1. Pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej działalności i wsparcie przy ukształtowaniu najkorzystniejszych dla Klienta stosunków ze wspólnikami i zarządem,

 2. Przygotowywanie kompletu dokumentacji korporacyjnej koniecznej do prowadzenia działalności takich jak umowy spółki, statut, regulaminy,

 3. Doradztwo i przygotowanie całościowej dokumentacji związanej ze zmianami kapitałowymi w ramach spółek, w tym dokumentacji obejmującej m.in. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki, umorzenie udziałów lub akcji, obniżenie wartości nominalnej udziałów lub akcji itp.,

 4. Przygotowywanie kompletu dokumentacji prawnej oraz doradztwo w toku procesów: przekształceń spółek, połączeń i podziałów,

 5. Pomoc w procesach zbycia – w różnej formule prawnej, udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych czy też przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

 6. Doradztwo prawne w toku likwidacji podmiotów gospodarczych,

 7. Przeprowadzanie badań prawnych w szczególności dla celów zakupów akcji, udziałów, przedsiębiorstw lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I SPÓŁEK

Działania Kancelarii w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców i spółek obejmują m.in.:

 1. Stałe doradztwo prawne w toku prowadzonej działalności gospodarczej ze szczególnych uwzględnieniem przepisów charakterystycznych dla danej branży. Kancelaria posiada doświadczenie m.in. w stałej obsłudze prawnej dla firm z branży nieruchomościowej, hotelarskiej, meblarskiej, telekomunikacyjnej,

 2. Przygotowywanie, negocjowanie umów handlowych i gospodarczych stanowiących podstawę działalności przedsiębiorców oraz spółek,

 3. Bieżące doradztwo prawne i podatkowe dla właścicieli firm i zarządów,

 4. Reprezentowanie przedsiębiorców i spółek w toku postępowań sądowych i administracyjnych,

Skontaktuj się z nami!

Tel:+48 515 700 335

 • kancelaria@gach.pl
 • Pon – Pt 08:00-18:00