przegląd blogowy

Zapraszamy na przegląd marcowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach oraz portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresach wskazanych w art. 5 Ustawy o fundacji rodzinnej. Wówczas takie przychody fundacji rodzinnej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego os osób prawnych.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Każdego roku wzrastają składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców – podatników PIT. Poznajmy kwoty obowiązujące w 2024 roku.

Czy osoba prawna może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę? Kwestia ta została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego mu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w związku z rozpatrywaną przez ten sąd apelacją. Problem ten powstał na bazie stanu faktycznego, w którym to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła pozew przeciwko pozwanemu o ochronę dóbr osobistych w związku z negatywną opinią o spółce jaką zamieścił pozwany w Internecie.

Na to pytanie odpowiedział NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 710/21.

Zapraszamy do przeczytania pierwszego artykułu z cyklu poświęconego ulgom w zobowiązaniach podatkowych.

W poprzednim artykule dotyczącym ulg w zobowiązaniach podatkowych, wskazano na podejście sądów administracyjnych do pojęcia: „ważny interes” podatnika oraz „interes publiczny” jako przesłanek przyznania ulg w zapłacie podatków. Dziś kilka słów na temat podejścia organów podatkowych.

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej występują sytuacje w których przedsiębiorcy potrzebują pomocy prawnej. Nie zawsze wydatek poniesiony na usługi doradcze podatnik może ująć w kosztach uzyskania przychodu. Pierwsza część artykułu zawiera odpowiedź na pytanie Czy wydatki poniesione na usługi doradcze związane z pozyskaniem inwestora będą kosztem podatkowym? Wykorzystana została linia interpretacyjna organu skarbowego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl