Zapraszamy na przegląd sierpniowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Prawo dla księgowych oraz Podatki w spółkach.

Artykuły z bloga “Prawo dla księgowych

Jedną z instytucji specyficznych dla spółki z o.o. są dopłaty. Regulacja prawna dotycząca dopłat znajduje się w Kodeksie spółek handlowych – art. 177 – 179 K.s.h. Przepisy te określają tryb wnoszenia dopłat, a jednocześnie wskazują, że jeśli dopłaty nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych spółki, to mogą podlegać zwrotowi na rzecz wspólników.

W niniejszym artykule zostały przedstawione ogólne informacje na temat zasad odpowiedzialności spółki, wspólników oraz członków zarządu za zobowiązania cywilnoprawne jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykorzystano w nim pogląd w orzecznictwie.

Od 5 października 2021 r. podatnik nie będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienia o czynnym żalu drogą elektroniczną. Tak ma być aż do 1 października 2029 r. W artykule na ten temat wyjaśniamy podstawy prawne zmian.

W niniejszym artykule zostały przedstawione ogólne informacje na temat zasad odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ww. zasady odpowiedzialności mają zastosowanie także w przypadku zwykłych „wieloosobowych” spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł przedstawia najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie  przerwania biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Poznaj je klikając w przycisk poniżej.

Tzw. Nowy Ład w obecnym kształcie to nie tylko faktyczne podwyższenie podatków przedsiębiorców ze względu na zmieniony sposób obliczania składki zdrowotnej liczonej praktycznie od każdego dochodu bez prawa do odliczenia od podatku lecz także masa innych zmian podatkowych. Dość powiedzieć, że same zmiany obejmują ponad 200 stron a drugie tyle stanowi uzasadnienie ww. zmian. Poniżej kilka informacji na temat planowanych zmian istotnych dla spółek i jej wspólników.

W niniejszym artykule zostały przedstawione ogólne informacje na temat zasad odpowiedzialności członka zarządu za zaległości składkowe wobec ZUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasady te stosuje się także w odniesieniu do jednoosobowej spółki z o.o. Wykorzystano w nim pogląd w orzecznictwie.

Już wkrótce w moim internetowym sklepie pojawi się nowy e-book, który poświęcony został w całości podatkowym aspektom związanym z ulgą badawczo-rozwojową zwaną ulgą B+R.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. wiąże się z powstaniem dochodu do opodatkowania? Poznaj interpretację podatkową.

PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl