Zbliża się termin na złożenie przez spółki jawne informacji CIT-15J wraz z załącznikami CIT/JW!

1 stycznia 2021 roku na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2123) spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od osiągniętych dochodów.

Czytaj dalej

Zaktualizowany e-book „Podatkowe rozliczenia świąteczno-noworocznych wydatków firmowych. Edycja 2021” jest już dostępny w sprzedaży!

Zastanawiasz się co i kiedy w przypadku firmowych wydatków okołoświątecznych można zaliczyć do kosztów podatkowych? Odpowiedź znajdziesz w zaktualizowanym e-booku dla wspólników spółek, zarządzających spółkami, dyrektorów finansowych oraz księgowych pt. „Podatkowe rozliczenia świąteczno-noworocznych wydatków firmowych. Edycja 2021”, przygotowanym w ramach portalu „Prawo dla księgowych”. 

Czytaj dalej

Zbliża się termin na przystosowanie biur rachunkowych do zmian związanych z nowelizacją ustawy o AML!

W dniu 30 kwietnia 2021 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (zwana ustawą o zmianie AML). Część zmian o których mowa w ww. ustawie weszły w życie 31 lipca br. Pozostała część ma wejść w życie z końcem tego miesiąca.

Czytaj dalej