Przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd grudniowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Jednym z niewielu pozytywnych rozwiązań przyjętych przez Nowy Ład od 1 stycznia 2022 r były regulacje dotyczące opodatkowania spółek holdingowych. Korzystne rozwiązania podatkowe wymagają jednak spełnienia pewnych warunków. Jak należy do nich podejść?

Zobacz szczegóły na temat nowości wydawniczych!

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do ustawy o CIT został wprowadzony przepis art. 19 ust. 1 pkt. 2) dający określonym podatnikom prawo do stosowania 9% stawki podatku CIT. Skorzystanie z tego prawa jest jednak limitowane kwota 2.000.000 euro. Co jeśli podatnik przekroczy ww. wartość?

Przez lata funkcjonowanie w formule spółki komandytowej było korzystne zarówno od strony podatkowej (jednokrotne opodatkowanie po stronie wspólników), jak i z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne jak i publicznoprawne (możliwe całkowite wyłączenie po stronie komandytariuszy). Od stycznia 2021 r (dla niektórych od 1.05.2021 r) sytuacja się zmieniła, ponieważ ustawodawca uznał, że spółki komandytowe będące spółkami osobowymi będą jednak opodatkowane jak spółki kapitałowe – staną się zatem podatnikami CIT.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmienione przepisy Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzające oskładkowanie osób fizycznych – komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych.  Zgodnie ze zmienionymi przepisami komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej uznawani będą za osoby prowadzące działalność pozarolniczą, a przez to będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Poniższy artykuł przedstawia najważniejsze kwestie dotyczące nadchodzących zmian.

Mikrorachunek podatkowy jest to to indywidualny obowiązkowy rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. służy do rozliczeń z urzędem skarbowym. Dowiedz sie o nim więcej!

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i stali się niewypłacalni, czyli niezdolni do spłaty swoich zobowiązań finansowych, posiadają zdolność upadłościową oraz majątek z którego zostaną pokryte koszty postępowania upadłościowego.

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić przedsiębiorcy, u których wystąpił stan niewypłacalności (art. 11 ust. 1- 2 Prawa upadłościowego). Jak wygląda przebieg procesu upadłościowego?

W niniejszym artykule zostało omówione w uproszczeniu postępowanie upadłościowe po ogłoszeniu upadłości gospodarczej, przy założeniu, że nie występują żadne trudności organizacyjno – prawne.

Agencja pracy tymczasowej to podmiot, który pełni funkcję pośrednika w poszukiwaniu pracownika. Jakie są wymogi prawne dotyczące założenia takiej agencji, o tym w niniejszym artykule.

Od 1 stycznia 2021 r. niektóre spółki jawne zostały objęte Ustawą o CIT. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania muszą one złożyć formularz CIT-15J oraz załącznik CIT/JW. W jakich przypadkach złożenie ww. formularzy jest konieczne? Do kiedy należy przesłać CIT-15J i CIT/JW?

Trudna sytuacja przedsiębiorców w obecnych czasach odzwierciedla się na rynku nieruchomości. Można zauważyć rosnący trend coraz większej ilości nieruchomości wystawionych na sprzedaż przez komornika. Niejednokrotnie niższe ceny przyciągają potencjalnych klientów do zakupu, ale trzeba pamiętać że ten sposób nabycia nieruchomości wiąże się z pewnymi obowiązkami.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl