Przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd styczniowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Polskie fundacje rodzinne i korzyści podatkowe, jakie miałyby stanowić alternatywę dla fundacji zagranicznych to temat rzeka, wielokrotnie już rozważany. Ale wychodzi jednak na to, że wkrótce nowe przepisy staną się prawem. Obecnie, ustawa wprowadzająca fundacje rodzinną do polskiego systemu prawnego jest na końcówce procesu ustawodawczego.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

W dniu 1 grudnia 2022 r., w Sejmie RP odbyło się głosowanie nad poprawkami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2335, 2618 i 2618-A). Postulowane zmiany wprowadzają między innymi pracę zdalną i kontrolę trzeźwości do Kodeksu Pracy.

Wiemy już jakie oświadczenia i wnioski zawiera nowy formularz PIT-2, za rok podatkowy 2023.
W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało „Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku”. Stanowią one objaśnienia podatkowe do 9 wersji formularza PIT- 2.

W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało Objaśnienia podatkowe „Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia”

Niejednokrotnie zdarza się, że spadkobiercą może stać się małoletnie dziecko. Pamiętać trzeba, że na spadek mogą się składać zarówno aktywa (majątek), jak i pasywa (długi).

Artykuł zawiera najważniejsze informacje o tym, kto i w jaki sposób może ogłosić upadłość konsumencką.

Artykuł zawiera najważniejsze informacje na temat postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Od dnia 17 stycznia 2023 r. obowiązują wyższe stawki tzw. kilometrówki. Chodzi tutaj o podwyższenie stawek za 1 kilometr przebiegu prywatnego pojazdu (samochód, motocykl, motorower) wykorzystywanego przez osoby zatrudnione w ramach swoich obowiązków służbowych.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl