przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd wrześniowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

Tzw. podatek estoński a dokładniej ryczałt od dochodów spółek wydaje się w wielu przypadkach ciekawą alternatywą dla klasycznego opodatkowania CIT dochodów spółek podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy ustawy wprowadzają jednak pewne ograniczenia w jego stosowaniu dla podmiotów, które wdrożyły pewne działania restrukturyzacyjne. Jednym z takich działań jest podział spółki przez wydzielenie.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Artykuł przedstawia stanowiska Dyrektora KIS w kwestii opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży niezabudowanych nieruchomości z majątku prywatnego. W kolejnym artykule dotyczącym tego tematu powołane zostaną orzeczenia sądów administracyjnych.

Temat podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości prywatnych jest tematem bardzo skomplikowanym. Wynika to generalnie z braku jasnych kryteriów ustalenia w jakich okolicznościach podatek taki musi zostać wykazany oraz zapłacony. Dowiedz się więcej na ten temat.

Podatek estoński a właściwie ryczałt od dochodów spółek zyskał na popularności dopiero od 1 stycznia 2022 r. Poprzednio ze względu na wyśrubowane wymagania, jakie musiały spełnić spółki chcące skorzystać z niższego opodatkowania bardzo niewiele podmiotów zdecydowało się na zastosowanie ww. regulacji podatkowych.

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z kwestią wydawania paragonów fiskalnych z NIP nabywcy do kwoty 450 zł.

W trzeciej części artykułu przedstawiamy pozostałe projektowane istotne zmiany w prawie konsumenckim, które wprowadzają do polskiego systemu prawnego unijną dyrektywę Omnibus.

Artykuł przybliża dotychczasowe i nowe usługi udostępniane przez e-Urząd Skarbowy.

W dniu 16 września 2022 r. Minister Finansów wydał nowe obwieszczenie w sprawie aktualnych stawek odsetek za zwłokę od należności podatkowych. Poznaj nowe dane.

Darowizna jest umową, która najczęściej występuje w stosunkach rodzinnych. Ten typ umowy łączy się z relacjami między Darczyńcą, a Obdarowanym, które opierają się na zaufaniu. Po dokonaniu darowizny sytuacje pomiędzy nimi mogą ulec zmianie. Przeważnie polegają na tym, że Obdarowany przejawia rażącą niewdzięczność w stosunku do darczyńcy. W obecnym stanie prawnym jest możliwe odwołanie darowizny. Poniżej przedstawione zostały kwestie dotyczące tego tematu, które warto znać.

W dniu 15 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl