przegląd tematów blogowych

Zapraszamy na przegląd wrześniowych artykułów na temat prawa i podatków, które pojawiły się na naszych blogach Podatki w sieci oraz Podatki w spółkach, jak również na portalu Prawo dla księgowych, nad którym sprawujemy opiekę merytoryczną.

Artykuły z bloga “Podatki w spółkach

W wielu przypadkach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub też działający w formule spółek osobowych podejmują decyzję o wycofaniu określonych składników majątkowych firmy, w tym nieruchomości do majątku prywatnego. Często ma to związek z planowanym przekształceniem podmiotu np. w spółkę kapitałową, która ostatecznie stać się ma najemcą danej nieruchomości.


A co się działo na portalu “Prawo dla księgowych”?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest zawodem regulowanym [1], który został utworzony z chwilą wejścia w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne t.j. z dniem 1 stycznia 2016 r. Osoby wykonujące ten zawód świadczą usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego, a także pełnią określone funkcje w toczących się postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Poznajmy najważniejsze informacje .

W publikowanym artykule przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące planu restrukturyzacyjnego firmy na bazie piśmiennictwa.

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej mogą wystąpić problemy finansowe. Można temu zapobiec poprzez jej restrukturyzację. W publikowanym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Publikowany artykuł odpowiada na pytanie dlaczego warto rozpocząć działalność gospodarczą w formie prostej spółki akcyjnej.


PYTANIA?

Masz pytania związane z tematyką poruszoną w którymś z artykułów blogowych?

Zapraszamy do kontaktu: m.gach@gach.pl